top of page
Picture 1.png

Lange termijn onderzoek in het LUMC

De LEMON studie is een onderzoek dat complementair is aan de Twinlife studie en van 2021-2022 plaatsvindt in het LUMC. Dit onderzoek focust zich op de lange termijn uitkomsten van monochoriale tweelingen met een groeiverschil voor de geboorte.

Monochoriale tweelingen delen tijdens de zwangerschap samen een placenta. In 10-15% van de gevallen is deze gedeelde placenta oneerlijk verdeeld. Dat betekent dat één van de kindjes een veel kleiner oppervlak van de placenta heeft om voedingstoffen uit te halen ten opzichte van de ander. Zo ontstaat er tijdens de zwangerschap een groeiverschil. Bij geboorte heeft dat een verschil in geboortegewicht tot gevolg, soms kan het ene kindje zelfs bijna twee keer zo groot zijn als de ander.

Er zijn nog veel vragen over de langetermijngezondheid van deze tweelingen met een groeiverschil. Zijn de verschillen die we bij geboorte zien ook nog aanwezig op latere leeftijd? En heeft het verschil in groei ook nog effect op de ontwikkeling van de hersenen, het hart of de longen? Om deze vragen te beantwoorden zijn we met onze onderzoeksgroep in het LUMC in januari 2021 gestart met een onderzoek genaamd de LEMON studie. Dit onderzoek focust zich op de langetermijnuitkomsten van monochoriale tweelingen met een groeiverschil tijdens de zwangerschap. Voor dit onderzoek nodigen we alle tweelingen met zo’n groeiverschil geboren in het LUMC tussen 2002-2017 uit voor vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen om de gezondheid van deze tweelingen zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Om een beeld te krijgen van de neuropsychologische ontwikkeling nemen we een ontwikkelingstest af en doen we neurologisch onderzoek (onderzoek van het bewegen). Daarnaast doen we echo-onderzoek van het hart en de grote bloedvaten en een longfunctietest, om de structuur en functie van het hart en de longen te bekijken. Verder meten we de groei en willen we de groeicurves van het consultatiebureau gebruiken om de groeipatronen in de eerste jaren van het leven te bestuderen. Ten slotte, nemen we een wanguitstrijkje af om te kijken of er verschillen te vinden zijn in de afstelling van het DNA, die we mogelijk kunnen relateren aan het verschil in groei dat de kinderen hebben meegemaakt tijdens de zwangerschap. Al deze verschillende onderzoeken worden verspreid over twee bezoeken aan het LUMC.

Zonder de inzet van de tweelingen en hun ouders zouden we deze studie niet kunnen doen. Het enthousiasme voor deelname is zowel bij ouders als bij tweelingen merkbaar. Ouders delen hun ervaringen, de verschillen die zij zelf tussen de kinderen waarnemen en soms ook hun zorgen met ons. Dit is ontzettend waardevol, want zij kennen hun kinderen ten slotte het beste. De tweelingen krijgen meer informatie over wat hen een bijzondere tweeling maakt, meestal met foto van hun eigen placenta erbij uit het archief. Daarbij hebben ze twee middagen gevuld met allerlei leuke testjes, van uitdagende opdrachten bij het ontwikkelingsonderzoek tot de kans om hun eigen hart te zien bij het echo-onderzoek. Na afloop vergelijken ze vaak fanatiek hun antwoorden en uitslagen. 

We willen de tweelingen en ouders die mee doen (en nog mee gaan doen) aan de LEMON studie ontzettend bedanken. Met jullie hulp krijgen we de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de langetermijngezondheid van monochoriale tweelingen met een groeiverschil tijdens de zwangerschap. Zo kunnen we de zorg voor deze  bijzondere tweelingen weer een stukje beter maken.

bottom of page