Picture8.png
Twinlife beeldmerk.png
Groepsfoto.jpg
Picture10.png

PhD studenten

Pia Todtenhaupt

Sophie Groene is onderzoeker in opleiding. Na haar studie Geneeskunde, waar zij al vroeg een interesse voor de Kindergeneeskunde ontwikkelde, is zij begonnen als promovenda bij het TwinLife onderzoek. Ze is verantwoordelijk voor de coordinatie van het onderzoek en het contact met ouders.

 Pia Todtenhaupt  is onderzoeker in opleiding op de afdeling Moleculaire Epidemiologie. Samen met Sophie is zij verantwoordelijk voor de coordinatie van het TwinLife onderzoek. Zij heeft haar master medische biologie in 2018 afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Binnen deze master heeft zij zich gespecialiseerd in epigenetica.

Sophie.jpg
Pia.jpg

Sophie Groene

Picture10.png

Afdeling Biomedical Data Sciences

Dr. Bas Heijmans is epigeneticus. Met zijn team onderzoekt hij hoe omgevingsfactoren inwerken op ons DNA en zo gezondheidsverschillen veroorzaken. Hij is ontzettend nieuwsgierig of dat ook de reden is dat eeneiige tweelingen niet 100% hetzelfde zijn. En of we deze kennis kunnen gebruiken om kwetsbare tweelingen een steuntje in de rug te geven.

Dr. B.T. Heijmans

Bas.jpg

Afdeling Kindergeneeskunde

Picture10.png

Afdeling Kindergeneeskunde

Dr. J.M.M. van Klink

Dr. A.A.W. Roest

Prof. Dr. E. Lopriore

Enrico Lopriore is hoogleraar Neonatologie en hoofd van de afdeling Neonatologie van het LUMC. De focus van zijn onderzoek ligt op het ontrafelen van de ontstaanswijze van ziekten in de foetale fase en de gevolgen hiervan op de korte en lange termijn, met name bij gecompliceerde monochoriale tweelingen. Hij is zelf ook deel van een (ongecompliceerde) tweeling.

Jeanine van Klink is kinderpsychologe en onderzoeker op de afdeling Kindergeneeskunde van het LUMC. Haar onderzoek richt zich op de langetermijn ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder eeneiige tweelingen, die een moeilijke start hebben gehad, bijvoorbeeld na foetale behandeling, vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Meer over Jeanine van Klink kunt u vinden in onze nieuwsbrief.

Dr. Arno Roest is kindercardioloog. De focus van zijn onderzoek is de niet-invasieve beeld vorming van hart en vaten, met bijvoorbeeld echocardiografie of MRI. Hij doet MRI onderzoek bij kinderen met complexe aangeboren hartafwijkingen, maar hij is ook erg geïnteresseerd in hoe bepaalde factoren voor en na de geboorte van invloed zijn op het krijgen van een hartinfarct op latere leeftijd.

Enrico.jpg
Jeanine.jpg
Arno.jpg
Picture10.png

Afdeling Verloskunde

Dr. M.C. Haak

Dr. Monique Haak is gynaecoloog in het LUMC. Zij is gespecialiseerd in prenatale diagnostiek en foetale therapie, met name voor aangeboren hartafwijkingen. Wanneer zwangerschap en geboorte zonder problemen verlopen is het al één van de meest indrukwekkende gebeurtenissen in een mensenleven. Als daarbij zorgen om de gezondheid van het ongeboren kind bijkomen, vindt ze het belangrijk om ouders optimaal te kunnen begeleiden in deze onzekere periode.

Monique.jpg